phantom_zapad: (Default)
[personal profile] phantom_zapad


Хоч кінцевих результатів ще немає, можна зробити деякі висновки.
Напередодні я писав про свої сподівання щодо патового результату та дострокових виборів. Що ж, владна хунта дійсно не спромоглася навіть на просту більшість - це трохи втішає. Проте за допомогою самовисуванців-одномандатників вони легко її здобудуть. Навіть не доведеться залучати команчів - червоношкірі матимуть змогу порозкошувати, удаючи "класову ворожнечу". Щодо опозиції, я очікував кращих показників від суперважа та гірших від об'єднанців, але загалом вони показалися непогано. Здивували високі результати "Свободи" та червоних. При чому, якщо перші ще можна пояснити безпорадністю виборчої ситуації, то другі, на жаль, свідчать не з кращого боку про пам'ять та розумові здібності тисяч і тисяч українців.
І трохи про своє, містечкове. Повідомляють, що на одній з одеських ділянок перемагає відомий бандит, наркобарон та шовініст-провокатор. Любі співвітчизники! Якщо для вас не є цілком неприпустимою ситуація, коли злочинець сидить не у в'язниці, а в найвищім законодавчім органі, це означає, що ви згодні жити не за законом, а "па панятіям". Що, в свою чергу, означає, що будь-кого з вас (хто, звичайно, сам не є бандитом) можуть безкарно пограбувати, вбити, зґвалтувати, взагалі зробити що завгодно, бо ви є "фраєри", які саме для цього й призначені. І не кажіть потім, що вас ніхто не питав. Питали.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

phantom_zapad: (Default)
phantom_zapad

January 2013

S M T W T F S
  12345
6789 10 1112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 08:10 pm
Powered by Dreamwidth Studios